Referens: Vattenkraftverken

De natursköna vattenkraftverken längs Mörrumsån, Miån och Ronnebyån i Blekinge är landmärken av tekniskt arv och modern innovation.

One Nordic, ansvarig för driften och underhållet av dessa imponerande konstruktioner, har vid flera tillfällen valt Målarmästare Jonas Gustafsson för en rad måleriarbeten. Vare sig det gäller fullständiga fasadarbeten, renovering av fönster eller målning av komplexa maskiner, har varje projekt utförts med största omsorg om kvalitet.

Säkerhet är av yttersta vikt i dessa tekniska miljöer. Detta kräver att vi kontinuerligt håller oss uppdaterade med relevant utbildning, vilket ger oss behörighet att arbeta under sådana krävande förhållanden. Ett av våra mest anmärkningsvärda projekt var totalrenoveringen av Brantafors kraftverk i Kallinge 2020. Här ledde vi det exteriöra arbetet, inklusive fasad, plåtar och fönster.

Är du intresserad av att se hur vi kan ge ditt projekt samma nivå av expertis och omsorg? Låt oss förverkliga dina visioner med högsta kvalitet och säkerhet i åtanke.

Fönstermålning och Renovering

Låt oss ta hand om ditt kommande måleriprojekt!

Vi utför en rad olika målningsarbeten och levererar alltid högsta kvalitet.