Referens: Vattenkraftverken

De vattenkraftverk som finns längs Mörrumsån, Mieån och Ronnebyån i Blekinge är kända landmärken i natursköna miljöer.

One Nordic, som ansvarar för driften och underhållet av dessa kraftverk, har vid flera tillfällen valt Målarmästare Jonas Gustafsson för olika måleriarbeten. Oavsett om det har gällt fullständiga fasadarbeten, renovering av fönster eller målning av komplexa maskiner, har varje projekt utförts med största omsorg och kvalitet.

Säkerhet är av yttersta vikt vid arbete i tekniska miljöer. Genom att kontinuerligt hålla oss uppdaterade med relevant utbildning har vi behörighet att arbeta även under så här krävande förhållanden. Ett av våra mest prestigefulla projekt var totalrenoveringen av Brantafors kraftverk i Kallinge 2020. Här ledde vi det exteriöra arbetet, inklusive fasad, plåtar och fönster.

Är du intresserad av samma kvalitet och säkerhet i ditt projekt? Vi kan förverkliga dina visioner.

Fönstermålning och Renovering

Låt oss ta hand om ditt kommande måleriprojekt!

Vi utför en rad olika målningsarbeten och levererar alltid högsta kvalitet.